Latest in Tech

LÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA - Mai Nguyên Vũ

ĐK. Nào cùng nắm tay nhau đi về nhà Cha, về nhà Cha tim ta rộn lên vui sướng. 
      Hát vang vang (theo cung đàn) Ngợi khen Đấng (đã hy sinh) hiến thân mình trên thập hình vì chúng ta.
1. Thánh cung chan hòa ánh sáng, có cung đàn dìu nhạc thánh. 
Bánh rượu nào thơm ngát hoa nào đẹp tươi nhất tiến dâng lên với trọn niềm tin.
2. Chúng ta muôn người một ý, sướng vui ngập tràn tâm trí. 
Bước lại gần Cha thánh quyết trọn đời xa lánh những gì làm buồn phiền lòng Cha.
3. Đến bên Cha hiền đừng quên, lắng nghe lời Người nhủ khuyên. 
Đó là lời chân lý đó là lời yêu quí hãy ghi sâu giữ chặt người ơi.
4. Bắc Nam hay là nam nữ chớ nên phân biệt ngôi thứ. 
Phép Rửa Tội liên kết hết mọi người hiệp nhất chúng ta nên như một trong Chúa.