Latest in Tech

LÊN ĐỀN THÁNH - Thành Tâm

ÐK: Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến bước lên đền, đền thánh của Người. Cất tiếng hát vui lên dân thánh của Người. Tiến tiến bước loan truyền hồng ân Thiên Chúa Trời. Ta hát mừng tình thiên thu Chúa ta.
1. Vui mừng khi người ta bảo tôi: ta về thăm nhà Cha chúng ta. Một ngày trong nhà Cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.
2. Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa, băng rừng sâu vượt qua biển khơi, lên đường đi hành hương thánh đô, chúng ta đi, đi lên đền Chúa ta thân yêu.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)