Latest in Tech

HỠI THẾ TRẦN - Kim Long

ÐK: Hỡi thế trần từ khắp nơi, hãy tới, nào hãy tới. 
Hiệp lời hát kính vang trời, phụng mừng lễ tế muôn đời, chính Chúa hiến thân đây người ơi.
1. Nào muôn lớp thiên thần, nào chư dân sống nơi nơi. 
Hãy tới nào hãy tới bao tinh tú xa thẳm bao ngọn gió du mây trời.
2. Nào cây cối nương đồi, nào muôn con sóng xa khơi. 
Hãy tới nào hãy tới bao hoa lá đua nở, bao dòng suối xa nửa vời.
3. Nào chim hót vang trời, nào muôn ong bướm rong chơi. 
Hãy tới nào hãy tới bao nhiêu cá sông biển, bao cầm thú sinh trên đời.
4. Nào hương sắc xuân hồng, nào mưa đông giá tuôn rơi. 
Hãy tới nào hãy tới bao thu bóng trăng toả, bao hạ nắng lên rạng ngời.
***  Imprimatur: 29.4.2001 - GP. Phú Cường (TTCLĐ)