Latest in Tech

HÃY ĐẾN - Lm. Kim Long

ÐK. Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Ðấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước Thiên Nhan. 
       Nào cùng đến trước Thiên Nhan dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa.
1. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi con đường thế gian mịt mù. 
Dìu con tiến bước về nơi ước mong, dẫu ngàn nguy khó rắc gieo trên đường.
2. Tiếng lòng giờ đây vang lên thiết tha, ngát thơm như làn khói hương cao vời. 
Cùng chung với đất trời muôn tiếng ca, chúc tụng danh Chúa đến muôn muôn đời.
3. Hãy vào cùng khiêm cung dâng tiến lên tấm thân với lòng mến yêu chân thành. 
Dù cho sóng gió tràn lan tứ bề, vững niềm tin kính Chúa muôn nhân lành.
***** Hãy đến