Latest in Tech

HÃY ĐẾN - Kim Long

ĐK: Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta. 
Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa. 
1. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi trên đường thế gian mịt mùng. 
Dìu con tiến bước về nơi ước mong, dẫu ngàn nguy khó rắc gieo trên đường. 
2. Tiếng lòng giờ đây vang lên thiết tha, ngát thơm như làn khói hương cao vời. 
Cùng chung với đất trời muôn tiếng ca, chúc tụng danh Chúa đến muôn muôn đời. 
3. Hãy vào cùng khiêm cung dâng tiến lên, tấm thân với lòng mến yêu chân thành. 
Dù cho sóng gió tràn lan bốn bên, vững niềm tin kính Chúa luôn nhân lành.
***** Hãy Đến
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)