Latest in Tech

HÁT LÊN BÀI CA - Kim Long

ÐK: Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân) hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. 
Sáng trong niềm tin (một niềm tin) khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa thiên đình.
1. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hoà tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong nắng ban mai, hoa lá khoe tươi, chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang hoà.
2. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hoà tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong bóng đêm thanh, tinh tú long lanh, mây gió đưa nhanh muôn khúc tân ca mau vang hoà.
3. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hoà tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong ánh xuân tươi, trong gió đông tàn qua khắp không gian muôn khúc tân ca mau vang hoà.
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)