Latest in Tech

KHÚC CA TẠ ƠN - Anphong Hoan

ĐK: Hân hoan tiến vào cung thánh tim reo vang khúc ca tạ ơn, bao năm qua thắm tươi ơn lành Chúa ban dư tràn. Vì tình Chúa cao vời khôn sánh, hằng chở che Dân Thánh của Ngài bước trên đường dài, hầu Dân Thánh luôn được bình an.
1. Đến trước Tôn Nhan, này Dân Thánh bên nhau chung lời: Muôn đời ghi nhớ ân tình Chúa lớn lao trùng khơi. Xuống muôn phúc lành ban hạnh phúc chứa chan nào ngơi. Kết liên muôn người thành Giáo hội mến tin không rời.
2. Nhớ lấy công ơn ngày xưa ấy cha ông quên mình. Đi về thôn vắng gieo hạt giống đức tin đầu tiên. Chúa thương đoái nhìn cho hạt giống  đức tin mọc lên. Tốt tươi vươn mình như bóng cả mát che muôn miền.
3. Chúa đoái thương ban ngàn ơn thánh trên dân riêng Ngài. An bài đưa lối cho cuộc sống sáng tươi ngày mai. Thế gian ác thù toan bày kế giáng muôn họa tai. Bước đi bên Ngài bình an hoài khắp nơi đông đoài.
4. Sánh bước bên nhau, đoàn dân Chúa hân hoan tưng bừng. Vui mừng ca hát, hoa lòng thắm thiết tha hiệp dâng. Kính xin Chúa Trời luôn là chốn chúng con ẩn nương. Chúa luôn song hành dù gian khổ vẫn luôn can trường.