Latest in Tech

KÍNH CHÀO MẸ THIÊN CHÚA - Anphong Hoan

ĐK: A-ve Ma-ri-a! A-ve Ma-ri-a! Kính chào Mẹ Thiên Chúa! Mẹ xứng muôn lời ngợi khen vì đã sinh ra Con Chúa Trời. Vang lên muôn câu ca. Ca danh Mẹ tuyệt vời, giữa muôn người Mẹ được tuyển chọn riêng. Từ nay muôn đời ca khen Mẹ có phúc.
1. Vinh thay phúc thay cung lòng là lòng trinh trong. Cưu mang Ngôi Lời, Con Chúa Trời hằng có muôn đời. Nhân loại bao năm đợi trông, Ngôi Lời Thiên Chúa viếng thăm. Lời nay đã đến nơi cùng lòng Đức Nữ trinh trong.
2. Nay trên thế gian muôn người lòng đầy hân hoan. Tung hô danh Mẹ, Mẹ Chúa Trời diễm phúc tuyệt vời! Xin Mẹ thương xem đoàn con, lưu lạc như cánh chim non. Tìm về nương náu dưới bóng Mẹ an bình thảnh thơi.
3. Dâng muôn ý thơ, dâng ngàn điệu nhạc câu ca. Hân hoan chúc tụng, cùng tán tạ tình Chúa hải hà. Thương trần gian đang lầm than, ban Người Con rất tinh toàn. Hạ thân cứu thế nơi cung lòng Đức Mẹ sinh ra.