Latest in Tech

CẤT TIẾNG TUNG HÔ

1. Cất tiếng tung hô khi bước vào cung thánh Ngài. Tấu khúc hoan ca khi tiến về nơi thánh đài. 
Bằng ngàn lời kinh, lòng thành dâng kính, một niềm tin yêu Chúa sinh linh linh thương loài chúng sinh.
ĐK: Vui sao khi vào nơi thánh đài, môi con rung nhịp ca hát hoài. 
Tim con xin tụng ca Ngài mãi, vinh danh muôn đời chẳng phai.
2. Đáp tiếng con kêu xin Chúa Trời ban xuống đời. Những phút ân thiêng trên khắp miền nhân thế này. 
Để mọi người nay lòng được nhận thấy, rằng một Cha trên mến yêu ta ôi hạnh phúc thay.
3. Đến trước thiên nhan con tấu vang muôn tiếng đàn. Khúc hát ca khen trong tiếng kèn vang khắp miền. 
Ngợi mừng Ngài liên tình Ngài không bến, ngàn lời tung hô hỡi muôn dân hãy cùng tấu lên.
***  Imprimatur: 12.7.2018 - GP. Nha Trang (TNC1)