Latest in Tech

NHỮNG KẺ TÌM CHÚA - Ngọc Báu

ĐK. Đi đi mau ta về nhà Chúa Chúa Cha toàn năng. Đi đi mau ta về nhà Chúa thánh cung thiên đường. 
Muôn chư dân đi tìm nhan Chúa vui trong bình an. Dâng lên Cha tâm tình dân Chúa sống nơi gian trần.
1. Lạy Chúa hãy dạy con biết mến yêu. Vui sống trong tình Chúa khoan nhân dịu hiền.  
Ai đói ăn bơ vơ khốn khó đã nhiều. Con khấn nguyện thi hành Lời Chúa sớm chiều.
2. Lạy Chúa suốt đời con yêu Chúa luôn. Nơi thế gian nương bóng Chúa soi dẫn đường. 
Trong tim con hân hoan được Chúa mến thương. Dâng tấm lòng ca ngợi tình thương Chúa Trời.