Latest in Tech

NGUỒN ÁNH SÁNG - Lm. Mi Trầm

ĐK. Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường, đoàn chúng con tiến về nhà Cha. 
      Lạy Chúa nguồn sức sống, nguồn hạnh phúc. Đoàn chúng con tiến về nhà Cha, tiến về nhà Cha.
1. Chúa dẫn lối đưa đường về nơi chan hoà ánh sáng, trong âm u cuộc đời Ngài là ngọn đuốc sáng ngời.
2. Chúa đổi mới diệu kỳ trần gian đâm chồi công lý, nơi giao tranh lệ nhoà Ngài tận diệt mối bất hòa
3. Tiếng Chúa phán êm đềm người ơi vui đời thương mến mau quên đi muộn phiền cuộc đời hạnh phúc vững bền.