Latest in Tech

NIỀM VUI THIẾT THA - Phanxicô

ĐK. Niềm vui, niềm vui dâng thiết tha khi bước vào đền thánh Chúa Trời ta. 
Ngay nơi đây Chúa ban tình thương muôn người đến chung tôn thờ, tôn thờ tình Chúa ta.
1. Xin Chúa đỡ nâng con ngày đêm. Xin thương tình dắt dìu đời con. 
Xin cho con vui trên đường đời. Xin cho con say trong tình Ngài.
2. Con mong ước bao nhiêu tháng ngày. Xin trong hồn thắm đẹp tình yêu. 
Tâm tư con trông mong một điều: Cho con luôn sống trong nhà Ngài.
***  Imprimatur: 22.4.2005 - TGP. Sài Gòn (CBST)