Latest in Tech

TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA - Quang Uy

ĐK: Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi tới, có muôn dân thế giới cùng hát một niềm vui. 
Trên đường về nhà Cha, người Đông Đoài Nam Bắc, mang hoa thơm cỏ lạ của rừng sâu đảo xa.
1. Cánh tay Cha chờ đợi luôn đón mời, lòng bao dung mở ra trời đất mới. 
Là biển khơi gội sạch mọi tội lỗi, như nhắn lời: mau về đây với tình Cha.
2. Lữ khách bao ngày dài đã khát khô, nặng âu lo vì thất bại đây đó. 
Đường mưa gió gập ghềnh nhiều gian khó, nay đã về vui mừng gặp gỡ lại Cha.
****  Imprimatur: 12.7.2018 - GP. Nha Trang (TNC-1)