Latest in Tech

TÔI MỪNG VUI - Kim Long

ÐK: Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa. 
Ðây Gia-Liêm, ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi thành thánh vinh quang.
1. Ðây Gia-Liêm thành đô luôn vững bền với tháng năm. 
Người người cùng mừng vui dâng lễ vật ca tụng Chúa Trời.
2. Muôn dân xum họp đây nơi thánh điện hương ngát bay. 
Vạn lòng cùng vui say ơn Chúa tràn ứ trong chốn này.
3. Tay trong tay cùng nhau trông thánh điện đưa bước mau. 
Cầu hoà bình bền lâu cho thánh điện thắm tươi sắc màu.
****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)