Latest in Tech

NGỢI CA - Nguyễn Duy

ÐK: Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa thiên đình một bài thơ kính tin. 
Trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con say lời chúc tụng ngợi ca danh Chúa thôi.
1. Trọn một đời là tiếng hát dâng lên, là điệu đàn hoà tấu khúc tri ân. 
Vào cuộc trần để ca khen danh Chúa, ngày lại ngày Ngài mến thương đời con.
2. Vì tình Ngài, tình bát ngát không gian, tình diệu huyền gọi nắng đón mưa sang. 
Ngày lại ngày thời gian trôi phiêu lãng, một phận người Ngài nâng đỡ ủi an.
3. Gọi ngày hè cùng những tiếng mưa rơi để ngợi mừng tình Chúa mến yêu người. 
Và gọi mời mùa xuân hoa phơi phới cùng hợp lời lên tiếng ca tụng thôi.
4. Ðàn nhịp nhàng cùng với bước thu sang, và dòng đời trời giá buốt đêm đông. 
Mùa lại mùa cùng nhau ca khen Chúa, Ngài tạo dựng non nước luôn đẹp tươi.
***** Ngợi Ca
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ1)