Latest in Tech

CON SẼ HÂN HOAN – Kim Long

ĐK: Con sẽ hân hoan tiến vào cung Thánh. Tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa, tâm hồn con thảnh thơi trong nguồn vui thánh ân muôn đời. 
1. Ôi nói sao được niềm vui, khi lên đền Thánh Chúa Trời. 
Gia-liêm đây! Thôi dừng chân lại. Đến nơi rồi, hồn ta ơi! 
2. Ôi Thánh đô đầy quang vinh, vang vang lời chúc thái bình. 
Nép bóng Chúa, chính nguồn hoan lạc. Hãy vui mừng, hồn ta ơi! 
3. Đây chốn sum vầy yên vui, mong sao được sống suốt đời. 
Bao anh em chung lời ca ngợi. Hát lên nào, hồn ta ơi!
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)