Latest in Tech

CON SẼ BƯỚC LÊN BÀN THỜ - Hoàng Phúc & Hoàng Ngô

ĐK. Con sẽ bước lên bàn thờ. Vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. 
Con sẽ bước lên bàn thánh tế lễ mình làm của lễ hy sinh.
1. Này hồn tôi ơi sao xao xuyến đau thương? Tứ vi địch thù vây hãm lo gì! 
Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta lo lắng gì hồn tôi ơi?
2. Từ hừng đông lên cho đến hết đêm thâu. Sống trong lâu đài ơn thánh nhiệm mầu. 
Chính Chúa gia nghiệp và nguồn ơn cứu thoát. Chúa dắt dìu ta trong sáng thật về trời cao.
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)