Latest in Tech

KINH ĐẦU LỄ - Lm. Huyền Linh

1. Ngày xưa trên đồi Gol-gô-tha, Mẹ đứng gần bên Thánh Giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời, Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng Thánh Lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong, để xứng đáng tham dự lễ này.
ĐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật tình mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ: chờ ngày về hưởng phúc Quê Trời.
2. Nhìn lên bàn thờ: ôi đau thương, Thập Giá còn lênh láng máu. Mà vì Chúa vốn chưa thỏa mối tình, còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Đoàn con suy về Tình Yêu bao la, đồng dâng lòng Tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không sợ phai nhòa.