Latest in Tech

CHUNG LỜI TẠ ƠN – Nguyễn Duy

ĐK: Trong hân hoan chúng con về đây mang tin yêu mơ ước nồng say. 
Cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. 
1. Bao năm tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn. 
Ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng tràn ý xuân. 
2. Như nai khát mong nguồn nước trong hồn con khát chính Chúa tình thương. 
Con vui sướng trở về thánh cung cho cõi lòng vuông tròn ước mong. 
3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con tình yêu Chúa nối kết đoàn con. 
Xin dâng Chúa trong một khúc ca lời cảm tạ muôn đời thiết tha.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ1)