Latest in Tech

LẠY CHÚA - Nguyên Thanh

ĐK: Lạy Chúa, con sẽ tiến lên bàn thánh Chúa. Hoà muôn tim thờ lạy Chúa Ba Ngôi cực linh. 
Hồn xác cùng tâm trí, tư tưởng dâng Chúa. Niềm hân hoan trong Đức Mến dâng lên dạt dào.
1. Xưa yêu nhân gian Con Chúa chịu khổ hình. Lấy Máu Thánh rửa sạch hết tội khiên. 
Nay đang nương thân trong Bí Tích thần linh. Cứu loài người khỏi đói khát, ưu phiền.
2. Con xin dâng lên thân xác với linh hồn. Chúa thánh hoá nên của lễ toàn thiêu. 
Con xin dâng lên năm tháng của đời con. Quyết một lòng nguyện yêu Chúa sắt son.
****  Lạy Chúa
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)