Latest in Tech

TRÊN CON ÐƯỜNG TRỞ VỀ - Lm. Mi Trầm

1. Trên con đưòng trở về tâm hồn thấy băn khoăn. Trên con đường trở về cuộc đời này ăn năn. Hãy bước nhanh trở về tìm về chốn vinh quang. Ðời nặng gánh vai mang tựa nhẹ cánh phượng hoàng.
ÐK. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về, tội đời xin sám hối. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về, tội đời xin giã từ.
2. Trên con đưòng trở về xin đừng xé áo thôi. Trên con đưòng trở về lòng tà diệt không ngơi. Hãy bước nhanh trở về tình người rất bao la. Ðời đời mãi thương ta tình trời đất giao hòa.
3. Trên con đưòng trở về đây Lời Chúa vâng nghe. Trên con đưòng trở về rửa sạch đời đam mê. Hãy bước nhanh trở về dù tội đỏ như son sẽ được trắng bông vì tình Chúa khoan hồng.