Latest in Tech

NAY CON TRỞ VỀ - Lm. Mi Trầm

1. Tình Cha dạt dào sóng nước ngày đêm mơ ước mong đoàn con quay bước. Về đây về cùng Thiên Chúa lỗi lầm thứ tha ân tình thiết tha.
ĐK. Nay con trở về lòng quyết thống hối tội xưa. Nay con trở về Ngài thương ban ơn tha thứ. Nay con trở về lòng quyết thống hối tội xưa. Nay con trở về, về với Chúa Cha nhân từ.
2. Giờ đây lòng con thống hối cuộc đời tội lỗi xin Ngài thương tha thứ. Về đây này Cha quên hết bao ngày tháng qua mê lầm cách xa.
3. Lạy Cha nguồn ơn cứu rỗi dẹp tan đêm tối đưa đường trên muôn lối. Này đây lòng con đổi mới vui đời sáng tươi tâm hồn thảnh thơi.