Latest in Tech

MẸ MÂN CÔI – Anphong Hoan

ĐK: Muôn lời hoan ca A-ve Ma-ri-a xin tán dương danh Mẹ, ca khen danh Mẹ! Là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, là Trạng Sư xinh đẹp tuyệt vời. Mẹ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa Lời có trước muôn muôn đời, Lời mang xác thân con người, sống kiếp con người, chết cho con người. 
1. Ôi Ma-ri-a Đấng đầy ân phúc vì có Chúa ở cùng, Đấng được chúc phúc hơn muôn người phụ nữ ở thế gian này. Xin cầu cho đoàn con là kẻ có tội ở chốn khách này đang kêu cầu Mẹ hôm nay và trong giờ sau hết. 
2. Con xin noi theo gương Mẹ ngày đêm vâng ý Chúa trọn niềm, vui lòng thực thi huấn lệnh Ngài truyền ban cuộc sống yên hàn. Ôi hạnh phúc chẳng vơi tràn dâng suốt đời vì có Chúa Trời trông nom giữ gìn, ban cho đời con được bình an. 
3. Hương kinh Mân Côi lan toả gần xa theo tiếng hát hoà ca, khắp cùng thế giới muôn muôn người đồng tâm hiệp ý vang hoà. Xin Mẹ thương nhìn xem đoàn con bước đi đầy những khó nguy kêu lên cùng Mẹ thương yêu hằng che chở đoàn con.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn