Latest in Tech

MỪNG CHÚA PHỤC SINH – Anphong Hoan

1. Mừng Chúa nay phục sinh Ngài đã khải hoàn vinh thắng, Ngài chiến thắng ác thần, Ngài ban muôn ơn lành cho người thành tâm tin kính. Mừng Chúa nay phục sinh, diệt tan quyền lực sự chết. Ngài toả ánh vinh quang huy hoàng, Ngài mở lối đi lên thiên đàng, người lòng ngay được ơn cứu thoát. 
ĐK: Hân hoan ca vang mừng Chúa khải hoàn, Dung nhan vinh quang tựa ánh tơ vàng, Ngài đuổi xua màn đêm u tối phủ giăng khắp chốn. Trong nơi vinh quang rạng rỡ huy hoàng, Chúa đến chiếu sáng hạnh phúc thiên đàng, Ngài tặng ban niềm vui tươi sáng rạng rỡ muôn đời. 
2. Trần thế vui mừng lên vì Chúa khải hoàn vinh thắng! Đàn ngân lên tưng bừng, hoà câu ca vang lừng, không ngừng ngợi khen Danh Thánh. Lòng sướng vui hỷ hoan vì Chúa khải hoàn vinh thắng! Đường trần thế an vui yên hàn, Ngài nhịp bước ngay bên an toàn, nào sợ chi ngàn muôn gian nan. 
3. Lời Chúa kêu mời ta cùng loan truyền tin vui mới, rằng Chúa đã sống lại để ai tin nơi Ngài muôn đời cũng sẽ được sống. Tình Chúa cao vời thay, rộng tay tràn tuôn ân phúc; Ngài là Đấng nghe ta kêu cầu, Ngài ngự đến khi ta ưu sầu, Ngài cùng ta vượt qua thương đau..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn