Latest in Tech

MỪNG ĐẤNG CỨU ĐỜI – Anphong Hoan

1. Này hỡi muôn người mừng vui hân hoan, cùng nhau ca vang, đón Chúa đến thăm nhân loại, đón Đấng cứu tinh trần gian. Vốn là Thiên Chúa vô cùng vinh quang, nhưng Ngài hạ thân mang lấy xác phàm mang thân phận bề tôi. Tình Chúa cao vời vì yêu thương ta giờ đây sinh ra trong nơi hang đá đơn nghèo, giá rét giữa đêm mùa đông. Nghe từ trời cao tiếng thiên thần chung lời hoà ca rất tưng bừng, đón đưa Vua Trời vào trần gian. 
ĐK: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an bình dưới thế cho người Chúa thương. Hôm nay Chúa thương viếng thăm gian trần, khấng ban ơn trời tràn xuống muôn người. 
2. Này các mục đồng vội vàng ra đi về hang Bê-lem trông xem Chúa muôn muôn loài giáng thế cứu dân lầm than. Đêm buồn lạnh lẽo thiên thần loan tin, mục đồng nhận ra đây chính Vua Trời, cúi sâu cùng thờ kính. Vội vã lên đường truyền loan tin vui để người muôn nơi nhanh chân đi đến tôn thờ Đấng Thánh hoá thân trẻ thơ. Đây là hài nhi mới ra đời quấn khăn đặt trong máng chiên bò, sẽ ban cho đời niềm an vui. 
3. Từ chốn xa vời kìa nhà chiêm tinh tìm về Bê-lem, đi theo ánh sao đưa đường, tiến đến cúi sâu phục suy. Các ngài dâng kính Vua Trời cao sang: dâng vàng, trầm hương, dâng chút mộc dược, với tấm lòng cung kính. Nhịp bước lên đường nào muôn dân ơi cùng nhau đi tới, suy chiêm, cung bái Ngôi Lời, Đấng mới giáng sinh vì ta. Trông nhìn vì sao vẫn đưa đường, vang hoà lời ca với thiên thần, chúc khen, ca tụng tình yêu Chúa..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn