Latest in Tech

HOA LÒNG DÂNG MẸ - An Di

1. Con đến dâng Mẹ đóa hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến. Xin Mẹ, xin Mẹ thánh hiến ôi lạy Mẹ ủ ấp con liên.
ĐK. Maria Mẹ tuyệt vời ôi Mẹ đẹp ngời con chào Mẹ là Nữ Trinh Vương. Maria Mẹ Thiên Chúa ôi Mẹ con người xin dâng Mẹ hồn xác con đây.
2. Mẹ sáng hơn vầng thái dương hồng Mẹ ngập tràn hào quang Thiên Chúa. Dâng Mẹ tim hồng không úa quyết trọn đời vẹn nghĩa kiên trung.
3. Lạy Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ dịu dàng từ bi lân ái. Xin Mẹ, xin Mẹ thương đoái xuống dạt dào ơn thánh tuôn trào.