Menu


XIN VÂNG - Mi Trầm

1. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. 
ĐK: Xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin Vâng Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. 
2. Ngày xưa Mẹ hằng tin tưởng Chúa Trời, Mẹ luôn sống vui giữa đời, chấp nhận hy sinh yêu Chúa không ngơi. Ngày nay niềm tin của Mẹ rực sáng, dội vang theo cùng năm tháng, với Mẹ đoàn con thưa tiếng Xin Vâng. 
3. Mẹ ơi, Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ xin phúc ân cho đời, nơi Mẹ đoàn con xin đến nương thân. Mẹ ơi, niềm vui bên Mẹ chan chứa, được luôn trung thành theo Chúa, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.
****  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)