Latest in Tech

TRÀNG HOA MÂN CÔI - Lm.Văn Chi

ĐK. (Tràng hoa Mân Côi) Tràng hoa Mân Côi dâng kính lên Mẹ hiền ngàn lời kinh chan hòa yêu mến. (Lời kinh âm vang) Lời kinh âm vang theo gió đưa dặt dìu lời hoan ca Ave Maria.
1. Những khi hoàng hôn dần tàn, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến: Ave Maria! Khi ánh hừng đông chan hòa, con vang lời kinh bao tha thiết: Ave Maria!
2. Những khi màn đêm lan tràn, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến: Ave Maria! Khi những màn sương tan dần, con vang lời kinh bao tha thiết: Ave Maria!
3. Những khi mùa thu lá vàng, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến: Ave Maria! Đông giá về muôn nẻo đường, con vang lời kinh bao tha thiết: Ave Maria!