Latest in Tech

THÁNG ĐỨC MẸ - Hải Linh & Minh Đệ

1. Giáo dân bao xiết mừng! Tiếng ca hòa vang lừng. Cùng nhau hái nhiều đóa hoa, lượm lên tiến dâng Đức Bà.
ĐK. Hoa muôn sắc con dâng trước tòa. Mầu tươi tắn hương ngát tốt xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước tòa. Còn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên Đình.
2. Tấu lạy Mẹ Chúa Trời, lắng tai nghe đôi lời: “Lòng con mến Mẹ thiết tha, tình Mẹ thương con hải hà”.
3. Đó! Quỉ ma đang rình, cúi xin Mẹ thương tình. Cầm tay dắt về nghỉ ngơi, chầu Mẹ mến yêu suốt đời.