Latest in Tech

TIẾN BƯỚC CÙNG MẸ - Anphong Hoan

1. A-ve Ma-ri-a! Đoàn con cất lên lời ca cám ơn Mẹ hằng đi ngay bên để đồng hành, dìu đoàn con khó khăn vượt qua. Nẻo đường ngay luôn luôn hăng say, có Mẹ an tâm gieo bước. Đường lên quê trời tươi sáng rạng ngời, hạnh phúc muôn đời cùng Mẹ an vui. 
ĐK: Tri ân Mẹ đến muôn đời! Ca khen Mẹ Chúa rạng ngời! Mẹ hằng thương đưa đường đoàn con quay về bên Chúa. Vâng nghe Lời Chúa như Mẹ, Suy chiêm Lời Chúa như Mẹ Mẹ! Này đoàn con trở thành chứng tá của Chúa trong đời. 
2. Tim hân hoan reo vang vì luôn có Mẹ ủi an: lúc yên hàn hoặc khi gian nan giữa trần gian, để trở nên chứng nhân tình yêu. Cùng Mẹ luôn suy chiêm không ngơi, suốt đời vâng theo Thiên Ý. Dâng hết tâm hồn, dâng những vui buồn, dâng ước mơ hồng cùng tuổi thanh xuân..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn