Latest in Tech

TÌM CHÚA – Anphong Hoan

1. Con lên đường tìm kiếm Chúa Chúa ơi! Con tìm Chúa muôn nơi, con tìm kiếm không rời. Tâm tư con bồi hồi xao xuyến, mong gặp được Chúa thôi, đời tươi sáng rạng ngời, ôi hạnh phúc sướng vui! 
ĐK: Nhưng con đâu ngờ Ngài hiện diện khắp nơi, hiện diện giữa muôn người: Nơi người nghèo khổ tìm từng hạt cơm rơi, nơi người tù tội cần an ủi đôi lời, nơi người goá phụ, nơi trẻ mồ côi. Chúa trong cuộc đời, và Chúa nơi mọi người, con tìm kiếm đâu xa xôi. 
2. Bao năm trường rảo bước khắp muôn phương đi tìm Đấng yêu thương, theo về chốn Thiên Đường. Qua bao nhiêu dặm trường sương gió, mong được về náu nương ở bên Chúa Thiên Đường, cho đời thôi vấn vương. 
3. Trên con đường thập giá Chúa đi qua muôn ngàn những gian nan, muôn ngàn nỗi ưu phiền. Con ngây ngô tìm nơi êm ấm trên đường đầy lá hoa, tìm trong chốn ngọc ngà, nên nào thấy Chúa đâu. 
4. Nơi gian trần đầy cay đắng oan khiên, muôn ngàn nỗi truân chuyên, tâm hồn rất ưu phiền. Xin cho con tìm về bên Chúa, tâm hồn ngời sáng lên, chỉ nơi Chúa nhân hiền con hạnh phúc ấm êm.
***** Tìm Chúa
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn