Latest in Tech

MẸ VỀ TRỜI - Lm. Mi Trầm

ĐK. Mẹ về trời Mẹ ngự chốn tòa cao. Và đời đời danh Mẹ sáng biết bao. Mẹ về trời Mẹ dìu con bước tới. Tới quê trời là nỗi vui muôn đời.
1. Mẹ mặc áo mặt trời chân đạp mặt trăng. Và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Mẹ về trời vinh sáng giữa vầng hào quang. Mẹ về trời trong tiếng ca hòa lừng vang.
2. Mẹ là chính cung lòng Chúa Trời chờ mong. Trọn cuộc đời trần gian Mẹ luôn trinh trong. Mẹ về vùng đất hứa chung một niềm tin. Mẹ dìu đoàn con cái theo Mẹ ngày mai.
3. Mẹ hình ảnh E-và tái tạo đoàn con. Mẹ một đời hiệp thông tình luôn sắt son. Mẹ về trời bên Chúa con Mẹ hiển vinh. Mẹ cầu bầu dân Chúa vui hưởng bình minh.