Latest in Tech

MẸ VỀ THIÊN CUNG - Lm. Hoàng Kim

ĐK. Mẹ về thiên cung cho con lên theo cho con lên theo. Vượt qua thế gian tới cõi Thiên Đàng hạnh phúc vẻ vang. Mẹ về thiên cung ôi vui bao nhiêu ôi vui bao nhiêu. Cầu cho chúng con mai sau họp đoàn cùng Mẹ vinh quang.
1. Diễm phúc thay cuộc đời ý Chúa chu toàn rồi. Nếp sống tinh khôi thánh đức tuyệt vời rực rỡ sáng ngời. Nước mắt trong ngậm ngùi Chúa đã lau sạch rồi. Tiến bước thảnh thơi tới quê thanh nhàn nghỉ ngơi.
2. Lúc Nữ Trinh tuyệt vời Maria lìa đời. Nghe như thoảng ngoài có tiếng xa xôi tha thiết kêu mời. Đông qua Xuân về rồi. Hương hoa ngát bầu trời. Hãy đứng lên thôi đến mau bạn hiền xinh tươi.
3. Biết nói sao cạn lời chính Chúa thương chọn Người. Cao sang tuyệt vời trên hết mọi loài thần thánh mọi đời. Hôm nay Mẹ về trời. Hỡi Mẫu Thân loài người, ghé mắt trông nom ban muôn ơn lành chẳng ngơi.