Latest in Tech

ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ - Nguyễn Khắc Tuần

ĐK. Lạy Mẹ Fatima! Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la và thiết tha vô ngần. Con dâng mình đền bao tội lỗi vong ân.
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ chi Mẹ ơi!
2. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần ai say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương vào ai Mẹ ơi!
3. Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.
4. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyện xa cách rời, xa cách rồi. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không xin gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi.