Latest in Tech

MẸ DUY NHẤT CỦA TU HỘI - Thiên Đan

1. Ma-ri-a! Ôi Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ duy nhất Tu Hội chúng con. Dâng lên Mẹ lời kinh đơn sơ, nguyện Mẹ thương và lắng nghe nỗi niềm chúng con. Nguyện xin vâng theo mẫu gương Mẹ, một lòng son mãi thuộc về Chúa, để tình con mãi luôn vẹn tròn.
ĐK: Ma-ri-a! Ôi Mẹ Trinh Nguyên, Nữ Vương Thiên Đàng. Xin ban muôn ơn cho đoàn con sống giữa nơi trần thế. Luôn luôn trung kiên và hy sinh, hiến dâng cuộc đời. Khiêm nhường vâng theo ý Chúa và noi gương Mẹ, Mẹ ơi!
2. Ma-ri-a! Ôi Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ yêu mến Tu Hội chúng con. Bao thăng trầm và bao gian nan, Mẹ gìn giữ, Mẹ chở che cuộc đời chúng con. Dù trần gian thay đổi bao lần, một lòng son mãi thuộc về Chúa, để tình con mãi như ban đầu.
3. Ma-ri-a! Ôi Mẹ nhân ái, Mẹ thương xót Tu Hội chúng con. Bao nhiêu lần đoàn con bơ vơ, Mẹ dạy dỗ, Mẹ bảo ban an ủi chúng con. Đời hy sinh bác ái quên mình bằng lòng sống đơn nghèo vì Chúa, để tình con mãi luôn đẹp màu.