Latest in Tech

LỜI YÊU THƯƠNG CỦA MẸ THÁNH - Thiên Đan

1. Này hỡi các con, Mẹ đã cầu xin Thiên Chúa ban cho các con được ơn trung thành, ơn sống thánh thiện và ơn chết lành.
ĐK: Hãy cầu xin Thánh Mẫu là Nữ Trinh Ma-ri-a và hãy mến yêu Mẹ nhiều. Nguyện Mẹ thương làm Mẹ Duy Nhất, Mẹ luôn yêu thương Tu Hội và ban ngàn ơn. Hãy cùng nhau vui sống và hãy luôn yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau nên một, để noi gương của sự hiệp nhất nơi Chúa Ba Ngôi thánh thiện, nguồn vui bình an.
2. Này hỡi các con, nhận sứ mệnh đây: Chăm sóc để kẻ khó khăn, hồn vẫn an lành, theo cách thế mà Chúa muốn chúng ta.
3. Này hỡi các con, trần thế bủa vây, giăng mắc, xin cho các con được mãi trung thành để sống ơn gọi theo Chúa Kitô.