Latest in Tech

TÌNH CHÚA DIỆU KỲ - Thiên Đan

ĐK: Tình yêu Thiên Chúa bao phủ đời con. Từng bước con đi trong đời có tay Ngài an bài. Lạy Thiên Chúa của con. Xin Ngài là ngọn Hải Đăng dẫn con luôn bước trong tình yêu.
1. *"Hãy cho tôi một con người biết cầu nguyện. Người đó có thể làm được tất cả" vì tình yêu; vì lòng mến Thiên Chúa và yêu hết mọi anh em.
2. Sống mến tin và hy vọng giữa cuộc đời. Từng phút giây có Ngài là tất cả nguồn tình yêu, là lẽ sống viên mãn, bình an cho đời hiến dâng.
3. Mỗi phút giây hồng ân Ngài vẫn tràn đầy. Được Chúa thương giữ gìn và che chở; dù nhịp đời hằng đổi thay muôn lối, đời con an bình chẳng ngơi.