Latest in Tech

CA MỪNG THÁNH LOUISE – Thiên Đan

1. Ca mừng Thánh nữ Lou-ise. Người được Thiên Chúa yêu vì. Gương đời rạng sáng nữ nhi. Yêu người yêu Chúa khắc ghi.
ĐK: Trái tim Người rực cháy Đức Ái. Suốt một đời thao thức khôn ngơi. Sống đơn nghèo theo Chúa Chí Thánh. Dâng trọn đời cho Đấng Nhân Lành.
2. Dâng Người khúc hát hoan ca. Vì một gương mẫu cho đời. Sống trọn Đức Ái thiết tha. Trong Tình Yêu Chúa đậm đà.
3. Nguyện cầu Chúa sẽ ban ơn. Nhiệt thành, khiêm tốn, thanh bần. Giữ trọn nhân đức mến thương. Sống đời hiệp nhất can trường.