Latest in Tech

CON ĐÃ GẶP NGÀI – Thiên Đan

1. Con đã gặp Ngài nơi một trẻ em đường phố. Con đã gặp Ngài trong chiều vàng nắng heo may. Con đã gặp Ngài nơi người chìm đắm cơn say. Con đã gặp Ngài nơi người thợ máy đang quay.
ĐK: Lạy Chúa! Xin ban cho con trái tim của Ngài. Để con yêu thương tha nhân như là chính Chúa. Lạy Chúa! Xin ban cho con đôi bàn tay Chúa. Ánh mắt nhân từ, cảm thông với người anh em.
2. Con đã gặp Ngài nơi một bệnh nhân cùng khốn. Con đã gặp Ngài nơi người buồn muốn quyên sinh. Con đã gặp Ngài nơi người nặng gánh mưu sinh. Con đã gặp Ngài nơi người hiền sống ân tình.
3. Con đã gặp Ngài nơi người anh em lạc lối. Con đã gặp Ngài nơi người mù tối cô đơn. Con đã gặp Ngài nơi người còn lắm thương đau. Dâng hiến cho Ngài tất cả đời sống con người.