Latest in Tech

GÁNH TÌNH YÊU - Thiên Đan

1. Bác Ái là một gánh nặng mà con khó có thể mang. Này đây con sẽ nhận ra trọn tình Bác Ái là nặng hơn dăm ổ bánh mì, nặng hơn cả một nồi súp đó đây. Nhưng con phải luôn vui tươi và luôn quảng đại.
ĐK: Yêu thương không tìm giới hạn, không tìm đền đáp, không tham lam, không nuôi oán thù, chỉ vì Tình Yêu một lòng tha thứ. Vì Chúa chính nguồn Bác Ái, chính là Tình Yêu cho ta đi tìm. Để vì Ngài ta luôn yêu thương bằng tình yêu chính tâm,
2. Thân con là kẻ bé mọn, đời con có đáng gì đâu. Hãy nghe và sống Lời Chúa trọn tình Bác Ái vì thực ra bao kẻ đói nghèo cần con sớt chia tình mến thiết tha. Ngày ngày trọn niềm cậy trông Ngài luôn ở cùng.
3. Bác Ái ai ai cũng làm nhiều khi kiếm chút lợi danh. Đời con Bác Ái từ bi là vì yêu Chúa. Vì đời con muốn nên giống Ngài, trở nên môn đệ của Chúa chí nhân. Người đời tỏ ra vô tâm, hãy vui chấp nhận.