Latest in Tech

ƠN GỌI CỦA CON – Thiên Đan

ĐK: Đây ơn gọi của con là hiến dâng cho tình yêu Chúa. Và dấn thân phục vụ biết cho đi và biết quên mình. Cùng chia sẻ hiệp thông ủi an người đang gặp nguy khó. Tất cả là anh em con một Cha Đấng ngự trên trời.
1. Thân phận con đây như một chiếc bình sành, rất mong manh, dễ vỡ. Được bàn tay Chúa nâng niu bao dịu dàng. Một đời hiến dâng, xin một đời thuộc trọn về Chúa.
2. Chúa đã yêu con ôi tình Chúa nhiệm mầu dẫu con không hiểu thấu. Tình yêu Thiên Chúa mênh mông như biển khơi. Ngài luôn đỡ nâng, dẫn con theo bước đường Ngài đi
3. Chỉ vì yêu con nên Ngài muốn cho con trở nên môn đệ Chúa. Ngày đêm mong ước nên như men giữa đời. Truyền loan phúc ân, đem Tin Mừng cho người mọi nơi.
 ***** Ơn Gọi Của Con
***  Imprimatur: 23.5.2020 - TGP. Sài Gòn
*****➡ Thánh Ca Thiên Đan