Menu


THÁNH VỊNH 103 (Lễ Hiện Xuống) – Thái Nguyên

ĐK: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Người đổi mới mặt đất này.
1. Hồn con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ, 
Ngài luôn lớn lao vô bờ quá nhiều việc tay Chúa làm, Ngài đã tác tạo dường bao.
2. Kỳ công của Chúa tuyệt mỹ, thật phong phú trên địa cầu, 
Tình yêu Chúa đã tác tạo, biển rộng đồi cao núi sâu, vạn vật muôn loài đẹp tươi.
3. Kìa muôn thú ngước nhìn Chúa, đợi trông Chúa thương đoái nhìn, 
dọn cho bữa ăn mặc tình, vui vầy cuộc sống tốt xinh, ngày ngày an bình hỉ hoan.
4. Vừa khi Chúa rút Thần Khí, là thân chúng ra tro bụi, còn đâu xác thân dập vùi. 
Chúa là niềm vui cõi đời, Ngài làm mới lại trần gian.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần xin xuống ngập tràn trong tâm hồn tín hữu, 
và xin nhóm lửa tình yêu trong lòng mọi người. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 103 (Lễ Hiện Xuống)