Latest in Tech

GIA ĐÌNH VINH SƠN - Thiên Đan

1. Gia đình Vinh Sơn hăng say thực hành Bác Ái. Không ngại gian nan dấn thân trên muôn nẻo đường. Theo Đức Ki-tô cùng nhau đi vào thế giới. Yêu thương trao người cho đời tươi sáng tình Trời.
ĐK: Theo Cha Vinh Sơn trên mọi bước đường cuộc sống. Thấy Chúa Giê-su hiện diện trong những kẻ Nghèo. Hăng say hiên ngang rao truyền Tin Mừng cứu rỗi. Yêu thương kẻ Nghèo như Chúa là Nguồn Tình Yêu. Trên nơi cao sang xin Ngài dủ tình thương đến. Với chúng con đi phục vụ trên khắp nẻo đường. Ôi Cha Vinh Sơn gương lành cho người dương thế. Mến Chúa yêu người gieo rắc tình Trời mọi nơi.
2. Gia đình Vinh Sơn muôn nơi một lòng hiệp nhất. Chung một niềm tin, sống vui, bác ái, khiêm nhường. Luôn sống đơn sơ và luôn tôn thờ một Chúa. Yêu thương muôn người như điều răn Chúa gọi mời.