Latest in Tech

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - Thiên Đan

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, ngọn lửa Tình Yêu Thiên Chúa. Con xin ngợi khen, chúc tụng, yêu mến và thờ lạy Ngài với tất cả khả năng của tâm hồn. Xin dâng lên Ngài mãi mãi những tâm tư, lời nói, việc làm, dự định và ước mong. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su! Làm sao con có thể yêu mến, ngợi khen tôn vinh Ngài như Ngài từng yêu mến, ngợi khen tôn vinh Chúa Cha? Lạy Thiên Chúa của con, xin Ngài là Đấng làm mới lại đời con. Đấng bảo vệ đời con, nơi nương náu cậy trông an toàn trong giờ sau hết. Con cũng xin Ngài ban ơn này cho những người tội lỗi, những bệnh nhân, những ai đang hấp hối và mọi người trên thế giới này. Để giọt máu quý giá Ngài đã đổ ra không trở thành vô ích đối với họ. Xin Ngài dùng máu ấy xoa dịu các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su! Đó là ân huệ duy nhất con cầu xin Ngài trong từng giây, từng phút tim con còn đập, trong từng hành vi, từng việc con làm cho đến phút giây cuối đời. A-men.