Latest in Tech

TÙY THUỘC CHÚA THÁNH THẦN - Thiên Đan

1. Xin cho con biết đến với Ngài dù đời con lúc đổi thay. Xin cho con hôm nay luôn  no say tình Chúa. Xin cho con sống luôn đơn sơ, không lo sợ, không kiếm những tiện nghi, và vui mừng vì đã có Chúa là tất cả đời con.
ĐK: Lạy Chúa! Chúa muốn con trở nên giống Chúa là Tình Yêu muôn đời. Lạy Chúa! Chúa muốn con ngày đêm sống chứng tá tình yêu của Ngài. Lạy Chúa! Chính Chúa gia nghiệp con, chính Chúa đã gọi con theo Ngài. Lạy Chúa! Chính Chúa gia nghiệp con, xin trung kiên theo Chúa, Chúa ơi!
2. Xin cho con biết sống khiêm nhường, dịu hiền giống Chúa Tình Yêu. Xin cho con luôn thưa xin vâng theo Lời Chúa. Trong khiêm nhu sống luôn tin yêu, quyết theo Ngài không vấn vương trần gian và chấp nhận mọi đường lối Chúa dâng Chúa trọn đời con.
3. Xin cho con biết sống quảng đại một đời giống Chúa Tình Yêu. Luôn bao dung, hy sinh, yêu thương trong tình Chúa. Trong tâm tư sống luôn cho đi, để con được có Chúa trong đời con, mong trở thành nguồn vui Đức Ái cho người khắp gần xa.