Latest in Tech

THÁNH VỊNH 90 (CN1MCC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Lúc ngặt nghèo xin Chúa ở kề bên.
1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, ai nép bóng Đấng Toàn Năng uy quyền. Hãy thưa cùng Chúa: "Ngài là nơi con ẩn nấu, là thành lũy chở che đời con, con tin tưởng nơi Ngài.
2. Những ai nương tựa Đấng Tối Cao, không vướng mắc những điều dữ tác hại. Oan nghiệt chẳng đến, cửa nhà an vui hạnh phúc, vì Ngài phái sứ thần gìn giữ, canh coi bạn khắp nẻo đường.
3. Chính tay thiên thần sẽ đỡ nâng không vấp đá lúc bạn đi trên đường. Chân bạn đạp giẫm cả hùm thiêng với khủng long, cùng nòi giống sư tử hiểm nguy, chân an bình bước trên rắn độc.
4. Chúa đã phán truyền sẽ thương ban ơn giải thoát những người kính Danh Ngài. Chúa phù trì hết người nguyện gắn bó cùng Chúa, vừa cầu Chúa đã liền đáp ứng, khi gian khổ Chúa ở gần.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.