Latest in Tech

TÌNH YÊU THÌ SÁNG TẠO ĐẾN VÔ CÙNG - Thiên Đan

ĐK: Tình Yêu thì sáng tạo đến vô cùng. Tình Yêu thì tha thứ và bao dung. Tình Yêu là luôn xóa hết hận thù. Tình Yêu thật vĩ đại đến thiên thu. 
1. Chúa, chính Chúa là Tình Yêu, chính Chúa là con đường cho con đi theo Chúa. Chúa, chính Chúa là lẽ sống; chính Chúa nguồn an vui cho con bước theo Ngài.
2. Chúa, chính Chúa ở trong con, cho con say mến Ngài; cho con tin yêu mãi. Chúa, chính Chúa là Đức Ái; chính Chúa dạy cho con "tha nhân là chính Ngài".
3. Chúa, chính Chúa ngự trong con, cả hai cùng song hành đưa con đi muôn lối. Chúa chính Chúa là Chân Lý; chính Chúa làm cho con tin yêu Chúa muôn đời.
4. Giữa bão tố đời mênh mông, an tâm và hy vọng tin yêu nơi Thiên Chúa. Sống với Chúa làm nhân chứng, giới hạn của Tình Yêu là yêu không giới hạn.