Latest in Tech

TÌNH YÊU ĐỨC GIÊSU KITÔ - Thiên Đan

ĐK: Tình yêu Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh làm sinh động và đốt cháy trái tim người Nữ Tử Bác Ái. Thúc bách tôi, thúc bách tôi, thúc bách tôi chạy đến mọi nơi và sẵn sàng phục vụ Chúa nơi kẻ khốn cùng.
1. Vì tôi được mời gọi để diễn tả Tình Yêu Thiên Chúa. 
Trong gian gian, luôn khiêm nhu và vui lòng đón nhận cùng tín thác vào Người.
2. Tình yêu thật diệu kỳ, ôi vững bền mạnh hơn sự chết. 
Tôi hăng say, trong đơn sơ và không chịu khuất phục vì có Chúa là Đường.
3. Đời tôi như ngọn đèn, được thắp lên từ Tình Yêu Chúa. 
Luôn bao dung, luôn hy sinh, hăng hái và lên đường cùng đi khắp mọi miền.