Latest in Tech

TIẾNG GỌI TRUYỀN GIÁO - Thiên Đan

1. Nghe trong con tim lời kêu mời của Đức Ki-tô. "Đến với muôn dân" để rao truyền Tin Mừng Cứu Rỗi. Tôi mang trên vai hành trang là chính Chúa Ki-tô. Hăng say hiên ngang dù gian khó, nắng gió không sờn.
ĐK: Chúa đã chọn tôi làm nhân chứng cho Tình Yêu Chúa. Tôi đi theo Ngài đường thập giá để tới Can-vê. Tin yêu hy sinh, nguyện theo Chúa dấn thân trọn đời. Như ngọn nến cháy để dâng Chúa tiêu hao từng ngày.
2. Tôi xa quê hương ôm khát vọng "Đến với muôn dân". Chúa sống trong tôi, nhờ Tin Mừng tôi được thánh hóa. Giê-su trong tôi dù tôi buồn hay lúc tôi vui. Gắn bó với Chúa và liên kết với hết mọi người.