Latest in Tech

TỈNH THỨC ĐỢI CHỜ - Thiên Đan

1. Xin cho con luôn sẵn sàng nghênh đón Chúa. Trong tay con dầu và đèn đã thắp sáng. 
Như đầy tớ khôn ngoan canh thức đợi chờ. Để chủ về thì mở cửa đón chào.
ĐK: Lạy Chúa! Xin cho con trung tín với Ngài, luôn chu toàn bổn phận hôm nay, từng ngày luôn sống theo ý Chúa, luôn sẵn sàng và tỉnh thức đợi chờ.
2. Xin cho con luôn tin cậy và phó thác. Luôn trung kiên và thật lòng yêu mến Chúa. 
Như quản lý khôn ngoan coi sóc cửa nhà. Để chủ về và giao hết gia tài.
3. Xin cho con đem Tin Mừng về muôn lối. Luôn hăng say, luôn vui tươi theo bước Chúa. 
Luôn tỉnh thức khôn ngoan không chút hững hờ. Và sẵn sàng giờ Chúa đến bất ngờ.
 ***** Tỉnh Thức Đợi Chờ
***  Imprimatur: 23.5.2020 - TGP. Sài Gòn
*****➡ Thánh Ca Thiên Đan