Latest in Tech

THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI - Thiên Đan

ĐK: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. 
Để tôi ra đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Để tôi ra đi loan báo Năm Hồng Ân của Ngài.
1. Trong trái tim tôi tiếng Chúa gọi mời. Khao khát tin yêu nơi Chúa khoan nhân. 
Chúa sống trong tôi ơn thánh nhiệm mầu. Dẫu đời thương đau Chúa thấu tình sâu.
2. Tôi đã ra đi đến với người nghèo. Tôi sống đơn sơ theo Chúa muôn nơi. 
Tôi sống Khiêm Nhu, Tiết Chế, Hiền Hòa. Xóm làng tôi qua, gieo rắc bình an.
3. Xin Chúa cho tôi thắp sáng tình Trời. Xin Chúa cho tôi nhân ái yêu thương. 
Xin Chúa cho tôi với Chúa một đời. Nhiệt Thành, hăng say gieo rắc tình thương.